معیارهای انتخاب سگ مناسب

معیارهای انتخاب سگ مناسب
از آن جایی که نگهداری از حیوانات خانگی به خصوص سگ ها در نگاه اول آسان به نظر می رسد اما به مرور با برنامه کاری و شخصی افراد تداخل پیدا کرده و از طرفی سگ ها هم به علت تنها ماندن و عدم رسیدگی از سوی صاحبانشان دچار بیماری های روحی و روانی و حتی دچار اختلالات رفتاری می شوند. سعی داریم در این مقاله با بیان چندین فاکتور مهم و کلیدی به دوستداران حیوانات در انتخاب نژاد درست و منطبق بر برنامه کاری و شخصی کمک نماییم. سگ هایی با حساسیت غذایی اندک (هایپو آلرژیک) همان طور که می دانید سـگ ها هم همچون ما آدمیان می توانند نسبت به مواد غذایی آلرژی ذاتی و یا اکتسابی داشته باشند (همچون گوشت گاو، گوشت جوجه، محصولات لبنی، گندم، ذرت و…). هرچند در سگ های هم نژاد گاهی حساسیت های غذایی مختلف گزارش شده است اما نژادهایی هستند که بالقوه نسبت به آلرژی های غذایی مقاوم ترند از جمله: مالتیز، شیتزو، پودل، یورک شایر، پولی و… سگ هایی با خصوصیات رفتاری تهاجمی این نژادها به علت داشتن خصوصیات ذاتی تهاجمی اغلب برای موارد نگهبانی کاربرد دارند (البته این امر در مورد نژادهای کوچک تر صادق نمی باشد) پس نگهداری از این نژادها در محیط های خانگی اندکی مشکل و دردسر ساز خواهد بود سـگ هایی همچون: دوبرمن، روتوایلر، داشهوند، شی هواهوا، چوچو، پکینز و…