گاز گرفتن سگ ها (علت، جلوگیری و مراقبت)

گاز گرفتن سگ ها (علت، جلوگیری و مراقبت)
آموزش رفتار مناسب: اجتناب از بازی‌های تهاجمی و پرخاشگری و ستیزه جویی با سگ‌هایتان از قبیل کشتی یا طناب کشی با شخصی دیگر. اجازه ندهید توله سگ شما دست شما را گاز و یا بجود. رفتار سگ‌هایتان را معین و محدود کنید. این انتظار را نداشته باشید که سگتان خودش بدون هیچ اقدامی از سوی شما رفتار نامعقول که یک عادت بد است را ترک خواهد کرد. اگر سگتان نشانه‌هایی از رفتار خطرناک نسبت به هر شخص به خصوص کودکان از خود نشان داد از یک متخصص دامپزشک یا کسی که درآموزش سگ‌ها واجد شرایط است کمک بخواهید. رفتار خطرناک نسبت به دیگر حیوانات ممکن است در نهایت به رفتار خطرناک نسبت به اشخاص هم منجر شود و این دلیلی است که نیاز به درخواست کمک از یک متخصص می‌باشد. مسئول بودن صاحب سگ: داشتن کارت شناسنامه دار برای سگ طبق مفاد قانونی و داشتن یک دامپزشک به منظور مراقبت که شامل واکسن بیماری‌ هاری برای امنیت هر فرد است از الزامات نگهداری از سگ می‌باشد. اجازه ندهید که سگتان پرسه بزند. سگ‌هایی که مدت زمان زیادی را در حیاط می‌گذراند و یا بیرون با زنجیر بسته می‌شوند به نسبت خیلی خطرناک هستند. مراقبت بیشتر در زمان ازدحام و شرایط جدید:اگر شما نمی‌ دانید که چطور سگتان به موقعیت و شرایط جدید واکنش نشان می‌دهد محتاط باشید. اگر سگتان در مکان‌های شلوغ و پر ازدحام سراسیمه می‌شود و می‌ترسد او را در خانه نگه دارید. اگر سگتان به محموله‌های پستی یا مسافران مهمان و یا دیگر اشخاص واکنش شدید نشان می‌دهد او را در اتاقی دیگر نگه دارید. کمک از اشخاص متخصص برای آموزش سگتان و راهنمایی به شما کمک می‌کند که سگتان در این موارد و دیگر شرایط عادی و آرام باشد.